Medtzorg levert eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg, zoals verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en verslavingsklinieken.

Bezoek website

FMMU levert eerstelijnszorg gericht op mensen die verblijven in gesloten instellingen zoals gevangenissen, detentiecentra en TBS Klinieken, maar ook op mensen die vallen onder de zorg van de politie (arrestantenzorg).

Bezoek website